Generalforsamling 2021

13. september 2021 afholdes Selskabets generalforsamling i Vartov, Grundtvigsalen.  Kl. 17 indledes med fagligt arrangement med foredrag af cand.mag. Jan P. Jessen om dansk biblioteksvæsen i Sønderjylland, og bagefter afholdes generalforsamling. Tilmelding til det faglige arrangement til bentek@mail123.dk

Opslag, generalforsamling, Bibliotekshistorisk Selskab

Udgivet i Velkommen.