Bibliotekshistorie – indholdsfortegnelse

Publikationerne kan fås ved henvendelse til kassereren Søren Carlsen, sca@dethulehus.dk

Dansk Bibliotekshistorisk Selskab udgiver tidsskriftet “Bibliotekshistorie”, som udkommer uregelmæssigt, men tilstræbt 1 gang hvert andet år. Indtil nu er udgivet 15 bind og indholdsoversigt er angivet nedenfor.

Derudover har selskabet udgivet flg. publikationer:

Johannsen, Carl Gustav: Firmabiblioteker i Danmark 1945-2007. 183 sider. Pris: 250 kr. + ekspedition. Udgivet i forbindelse med prisopgaven “Erhvervslivets biblioteker i Danmark” udskrevet i anledning af Dansk Bibliotekshistorisk Selskabs 25 års jubilæum. Prisen var på 20.000 kr.

Bibliotekshistorie nr. 1-10 kan tilgås på https://tidsskrift.dk/bibliotekshistorie  og de efterfølgende numre af Bibliotekshistorie ligger her på siden.

Bind 15, 2023:

Hans Michelsen (side 5-33): Stiftsbibliotekerne i Danmark

Kirsten From Christensen (side 34-60): Erindringer om perioden september 1956 til juni 1957 på Danmarks Biblioteksskole

Carl Gustav Johannsen (side 61-79): Dansk Teknisk Litteraturselskab 1959-2008

Jens Thorhauge og Leif Andresen (side 80-110): Biblioteksstyrelsen og det digitale paradigmeskift 1997-2011

Dansk Bibliotekshistorisk Selskab (side 111-116): Styrelsens beretning 2019-2021

____________________________________________________________________

Bind 14, 2021:

Christian Kaaber (side 5-29): Verdens forgængelige herlighed. Adam Gottlob Moltkes pragtbibliotek og dets opløsning

Jørgen Otzen Petersen (side 30-51): Observatoriebiblioteket på Østervold 1861-1996

Ole Harbo (side 52-65): Engelsk syn på dansk biblioteksvæsen 1936

Hans Elbeshausen (side 66-96): At bringe de åbne hylder til patienten. Om biblioteksarbejde på hospitaler og sundhedsfremme i folkebibliotekets ambulatorier

Dansk Bibliotekshistorisk Selskab (side 97-100): Styrelsens beretning 2017-2019


Bind 13, 2018:

Steen Bille Larsen (side 5-37): Erland Kolding Nielsen 13. januar 1947 – 22. januar 2017. Bibliografi over biblioteksfaglige og videnskabelige arbejder

Jakob Povl Holck (side 38-66): Nye teknologier og Herlufsholm-samlingen. Det skjulte bibliotek kommer for en dag

Torsten Schlichtkrull (side 67-88): Om den mangelfulde Adgang til den medicinske periodiske Litteratur. Lægernes litteraturforsyning omkring 1870

Ole Harbo (side 89-107): Fra seminarium til universitet. Bibliotekaruddannelse i Danmark i 100 år

Dansk Bibliotekshistorisk Selskab (side 109-111): Styrelsens beretning 2016-2017

Dansk Bibliotekshistorisk Selskabs Publikationsstøtte (side 112)

____________________________________________________________________

Bind 12, 2016:
Pris: 250 kr. plus forsendelse

Svend Larsen (side 5-20): Oscar Thyregod – en bibliotekarprofil

Torsten Schlichtkrull (side 21-36): Andreas Friis’ rumudsmykning i Infosalen i universitetsbiblioteksbygningen på Nørre Alle i København

Ole Harbo (side 37-62): De danske folkebiblioteker og folkebibliotekarer under Besættelsen

Nan Dahlkild (side 63-99): Biblioteket uden for biblioteket. Mobile biblioteker, særlige betjeningssteder og opsøgende biblioteksarbejde

Dansk Bibliotekshistorisk Selskab (side 101-103): Styrelsens beretning 2014-2015

Dansk Bibliotekshistorisk Selskabs Publikationslegat (side 104)

____________________________________________________________________

Bind 11, 2014:
Pris: 250 kr. plus forsendelse

Juliane Engelhardt (side 5-30): Opdragelse til patriotisme.De patriotiske selskabers oplysning af almuen i 1700-tallet

Svend Larsen (side 31-50): ‘En ny slekt av biblioteksmenn’. Træk fra dansk og norsk bibliotekshistorie som afspejlet i breve mellem Svend Dahl og Wilhelm Munthe 1916-1953

Jørgen Bro Glistrup (side 51-74): Bibliotekerne i Nazityskland 1933-1939 – set med danske øjne

Gunnvá Bak Mortensen (side 75-100): Læsehestens egne fortællinger – en kvalitativ undersøgelse af brugernes opfattelse af læsning og litteratur i perioden 1930-1960

Martin Dyrbye (side 101-134): Presserejsen 1958. Danmarks Biblioteksforenings fremstød for bibliotekssagen

Steen Bille Larsen (side 135-152): Den Sorte Diamant 1999-2013. Funktionelle ændringer for at møde IT-udfordringerne

Dansk Bibliotekshistorisk Selskab (side 153-156): Styrelsens beretninger 2011-2013

Dansk Bibliotekshistorisk Selskabs Publikationslegat (side 157): Vedtægter ____________________________________________________________________

Bind 10, 2012:
Pris 210 kr. plus forsendelse

Martin Dyrbye (side 5-27): Levende biblioteksbilleder. Den første biblioteksfilm 1922

Ejvind Slottved (side 28-47): Da Københavns Universitet sagde farvel til Universitetsbiblioteket. Bibliotekskommissionen af 1924 og universitetsbiblioteksbetjeningen af Københavns Universitet

Helge Torm (side 48-106): Bogbrændingen af Andersen Nexø-værker i Sorø i 1939 – en overset skandale i dansk bibliotekshistorie

Dansk Bibliotekshistorisk Selskab (side 107-109): Styrelsens beretninger 2009 og 2010

Errata (side 110): Vedr. Bibliotekshistorie nr. 9 i artiklen: Det første møde

Dansk Bibliotekshistorisk Selskabs Publikationslegat (side 111): Vedtægter

_____________________________________________________________________

Bind 9, 2009:
Pris: 200 kr. plus forsendelse

Martin Dyrbye (side 5-47):
Det første møde. Biblioteksmødet i 1909 set med eftertidens øjne

Nan Dahlkild (side 48-87):
1909 – et vigtigt år i dansk bibliotekshistorie

Karl-Heinz Jügelt (side 88-108):
Skampæl og bogafbrænding i Rostock i maj 1933

Dansk Bibliotekshistorisk Selskab, (side 109-111):
Styrelsens beretning 2007-2008.

Dansk Bibliotekshistorisk Selskabs Publikationslegat (side 112):
Vedtægter.

_____________________________________________________________________

Bind 8, 2007:
Pris: 200 kr.

Torsten Schlichtkrull (side 5-37):
Det Classenske Bibliotek. Samlingens udvikling og videre skæbne

Laura Skouvig (side 38-54):
Bureaukratiseringen af bibliotekssagen. A.S.Steenberg og Statens Bogsamlingskomité.

Martin Dyrbye (side 55-65):
Bøger til søs. Supplerende oplysninger om historien bag oprettelsen af Søfartens Bibliotek.

Steffen Høgh (side 66-76):
Modstandsorganisationen Ringens oprindelse.
Jørgen Banke, Christmas Møller og forberedelsen af Dansk Studiering.

Preben Kirkegaard fortæller fra sit professionelle liv (side 77-124).
Interview ved Flemming Ettrup.
Bearbejdet af Ole Harbo.

Dansk Bibliotekshistorisk Selskab, (side 125-129):
Styrelsens beretning 2004-2006.

Dansk Bibliotekshistorisk Selskabs Publikationslegat (side 130):
Vedtægter.

_____________________________________________________________________

Bind 7, 2005:
Pris: 200 kr.

Sigrid Schacht, (side 5-24):
Universitetsbiblioteket i Göttingen, oplysningstidens mønsterbibliotek. En beskrivelse af dets udvikling i pionertiden.

Kirsten Mosolff, (side 25-72):
Bibliotekstilbud i København før de kommunale folkebiblioteker. Lejebiblioteker, klub- og foreningsbiblioteker samt folkebiblioteker ca. 1850-1885.

Laura Skouvig, (side 73-109):
“Bibliotekssagen trænger til Organisation” Folkebibliotekerne i Danmark 1880-1920.

Helge Clausen, (side 110-169):
Tre efterreformatoriske katolske biblioteker i København indtil 1962.

Bent Christiansen, (side 170-198):
“Biblioteket som musikkens skatkammer. Aspekter på et bibliotekarisk uddannelsesforløb.

Dansk Bibliotekshistorisk Selskab, (side 199-202):
Styrelsens beretning 2002-2003.

_____________________________________________________________________

Bind 6, 2002:
Pris: 175 kr.

Martin Dyrbye (side 5 – 28):
Den udenlandske indflydelse på den danske biblioteksudvikling med udgangspunkt i foreningen Danmarks Folkebogsamlingers virke i årene 1905-1919

Ole Harbo (side 29 – 44):
“Amerikanerne”. Danske bibliotekarer med amerikansk bibliotekaruddannelse 1907-1930

Bodil Holt Kjær (side 45 – 76):
Viden er vækst. Studiekredsene og bibliotekerne 1910-1930

Preben Kirkegaard (side 77 – 90):
Danske folkebiblioteker under besættelsen. En personlig beretning

Anna Skov Fougt og Vibeke Højmark Larsen (side 91 – 128):
Folkebibliotekets kulturelle rolle under besættelsen

Dansk Bibliotekshistorisk Selskab (side 129 – 136):
Styrelsens beretning 1998 – 2001

_____________________________________________________________________

Bind 5, 1999:
Pris: 150 kr.

Harald Ilsøe, (side 5 – 37):
Status 1729-1730. Da Andreas Hojer satte skik på Det kongelige Bibliotek

Helge Nielsen, (side 38 – 52):
Skat på forstanden. Om bogtolden 1768-1771

Lars N. Henningsen, (side 53 – 73):
Folkebibliotekerne i Sønderjylland før 1920. Biblioteker som instrumenter i det nationale arbejdes tjeneste

Steffen Høgh, (side 74 – 98):
Danmarks første folkebibliotekslov. Om tilblivelsen af biblioteksloven af 5. marts 1920 samt et efterspil

Svend Larsen, (side 99 – 124):
Statens Avissamling i Århus

Dansk Bibliotekshistorisk Selskab. Styrelsens beretning 1992-97, (side 125 – 136)

_____________________________________________________________________

Bind 4, 1992:
Pris: 150 kr.

En hilsen til Palle Birkelund, (side 5 – 6)

Helge Nielsen, (side 7 – 20):
Erfaringer fra og synspunkter på bibliotekshistorisk forskning

Svend Larsen, (side 21 – 39):
Antonio Panizzi og Det kgl. Bibliotek. Det Kgl. Bibliotek som eksempel i engelsk biblioteksdebat i første halvdel af 1800-tallet

Svend Gissel, (side 40 – 53):
Stemninger på Det kgl. Bibliotek i sommeren 1846

Bent Christiansen, (side 54 – 84):
… med musiklivet i centrum. Om Erling Winkel, en pioner i dansk musikbiblioteksarbejde

Jørgen Svane-Mikkelsen, (side 85-95):
Så professionel som muligt. En samtale med Erik Allerslev Jensen om Kungälv skolen 1958-68

Paul Kaegbein, (side 96 – 101):
Temaer i nordisk bibliotekshistorie. Rapport fra et IFLA seminar i Västerås 16.-17. august 1990

Dansk Bibliotekshistorisk Selskab. Styrelsens beretning 1990-91, (side 102 – 107)

_____________________________________________________________________

Bind 3, 1990:
Pris: 150 kr.

Gerhard Munthe, (side 5 – 43):
Overbibliotekar Werlauff og hans forbindelser med norske forskere

Svend Bruhns og Anders Ørum, (side 44 – 88):
At kunne skelne lys fra lygtemænd. Om J. W. Marckmanns Fortegnelse over Skrifter til Læsning for Menigmand

Erik Nørr, (side 89 – 130):
En ung og aktiv overbibliotekar. Chr. Bruun og Det kgl. Bibliotek i 1860’erne

Sigurd Möhlenbrock, (side 131 – 145):
Studiecirkelbiblioteken – en viktig parentes i svensk bibliotekshistoria

Dansk Bibliotekshistorisk Selskab. Styrelsens beretning 1988-90, (side 146 – 155)

_____________________________________________________________________

Bind 2, 1988:
Pris: 150 kr.

Åke Åberg, (side 5 – 43):
Böcker på Gotland under 1600-talet

Helge Nielsen, (side 44 – 70):
Kiøbenhavn vilde kunne lære meget af Poughkeepsie.
C. J. Foghs bibliotekslovforslag fra 1854 og dets amerikanske baggrund

Marton de Hartyani, (side 71 – 82):
De militære biblioteker og hærordningen af 1867

Poul Daugaard, (side 83 – 119):
Centralbibliotekarernes vandrebog. Spredte træk af de danske folkebibliotekers historie 1919-1924

A. G. Drachmann, (side 120 – 142):
Sofus Larsen.
Med efterskrift af Marton de Hartyani, (side 143 – 151)

Dansk Bibliotekshistorisk Selskab. Beretning 1984-87, (side 152 – 157)

_____________________________________________________________________

Bind 1, 1985
Pris: UDSOLGT

Gerhard Munthe, (side 7 – 29):
Suhm og Norge

J. S. Hjort Eriksen, (side 30 – 48):
Biblioteker i Ballerup 1814-1982

Marton de Hartyani, (side 49 – 73):
Sognebiblioteksundersøgelsen 1885

Leif Thorsen, (side 74-92):
Forskningsbibliotekerne mellem to kommissioner

Ole Harbo, (side 93-100):
Kulturen i finansudvalget 1894-1901, belyst gennem C. Hages dagbøger

Dansk Bibliotekshistorisk Selskab, (side 101-…)
Beretning 1982-1984