Arrangementer

Besøg på biblioteket på Rentemestervej, 25. april 2024 - BESØG PÅ DET UDFORDRENDE BIBLIOTEK PÅ RENTEMESTERVEJ I KØBENHAVNS NORDVEST-KVARTER…
Besøg på Biblioteket i Dansk Veteranbil Klub - Tilmeldingsfrist til mødet er 24. oktober
Studietur til Oslo 21.-23. september 2023 - Studietur til Oslo, program og tilmelding - Dansk Bibliotekshistorisk Selskab
Markering af 450-året for Tycho Brahes supernova - Bibliotekshistorisk Selskabs medlemmer var inviteret med til markeringen af 450-året…
Generalforsamling 21. april 2022 - Opslag, generalforsamling og Ombudsmandsinstitutionen  
Aflysning. Medlemsmøde 2. februar 2022 aflyst - På grund af det stadigt stigende smittetal for corona, har…
Medlemsmøde 2. februar 2022: Grov Konfækt - Professor, phd Ulrik Langen fortæller – med udgangspunkt i det…

 

Allerede afholdte arrangementer fra og med 2015:

 • Onsdag 24. januar 2018: Besøg på Enigma – Museum for post, tele & kommunikation, Øster Allé 1, 2100 København Ø. 27 deltagere fik fortalt mange gode fortællinger om Enigma – som det er nu og hvad det kan udvikle sig til. Et spændende sted at gæste.
 • Onsdag 29. november 2017: Besøg på Folketingets Bibliotek og Oplysning, hvor bibliotekets chef, Niels Jensenius med medarbejdere fortalte og viste rundt.
 • Tirsdag 12. september 2017: forskningsbibliotekar Jakob Povl Holck om Herlufsholm-samlingen på Syddansk Universitetsbibliotek og de skjulte fragmenter: Gemt og glemt gennem århundreder … lige indtil nu. Sted: Syddansk Universitetsbibliotek, Odense.
 • Fredag-lørdag 9. – 10. juni 2017: Studietur til Flensborg og Slesvig med besøg bl.a. på Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, Alter Friedhof med Istedløven og Gottorp Slot. 20 deltagere var tilmeldt turen.
 • Torsdag 18. maj 2017, kl. 17: Selskabets ordinære generalforsamling afholdes i Akademikertårnet på Lindevangs Allé 2, 2000 Frederiksberg – BF’s tidligere domicil.
 • Mødet starter med det faglige arrangement, hvor flere af Bibliotekarforbundets tidligere formænd causerer over deres formandsperiode. Det faglige arrangement er kl. 17-ca. 19.30, hvorefter vi afvikler Selskabets ordinære generalforsamling. Tilmelding til det faglige arrangement sker – i år – på BF’s hjemmeside.
 • Mandag 24. april 2017: direktør Svend Larsen, Det Kongelige Bibliotek fortæller – under overskriften: “Direktøren for det hele…” Om den fremtidige struktur for det nye Kongelige Bibliotek. Sted: Kulturarvsalen, KB.
 • Onsdag 30. november 2016: Julemøde, afholdt på IVA, Birketinget. Lektor ph.d. Laura Skouvig og tidl. rektor Ole Harbo holdt foredrag over emnet: Bibliotekaruddannelsens udvikling gennem 100 år – fra teknik til teori. Laura Skouvig taler om Bibliotekaren, hans Kald og hans Opgaver, og Ole Harbo taler om: Fra seminarium til universitet.
 • Bibliotekaruddannelsen er siden 1956 primært givet på Birketinget 6, 2300 København S. Den adresse er også ved at være historie som uddannelsessted, idet bibliotekaruddannelsen fra 1. januar 2017 er flyttet til Københavns Universitet, Amager og indgår som en del af det humanistiske fakultet på Københavns Universitet. Mødet var derfor også Selskabets afsked med Birketinget 6 som mødested, og tilmeldingsadresse.
 • Onsdag 14. september 2016, på KB: Arkivering af digitale materialer, fra start til nu. Professor Niels Ole Finnemann, IVA taler om opgaverne og udfordringerne med at indsamle, bevare og formidle digitale informationer – opgaver, som de traditionelle biblioteker har haft gennem århundreder med analoge informationer.
 • Onsdag 18. maj 2016: Generalforsamling og fagligt arrangement finder sted på Trap Danmark, Hørsholm. Efter generalforsamlingen fortæller chefredaktør og administrerende direktør for Trap Danmark, professor dr. agro. Niels Elers Koch om nyudgivelsen af Trap Danmark.
 • Tirsdag 2. februar 2016, på KUB Nord: Universitetets samlingshistorie. Ved bibliotekskonsulent Torsten Schlichtkrull, Det Kongelige Bibliotek, KUB.
 • Universitetsbibliotekets historie går tilbage til 1482. Historien om Universitets­bibliotekets organisation og bygninger er behandlet i flere sammenhænge. Torsten Schlichtkrull supplerer med en undersøgelse af samlingerne og deres historie. Det starter i 1728 – det år gik Universitetsbiblioteket fuldstændig til grunde i Københavns første store brand. Universitetsbiblioteket har, som andre store gamle biblioteker, i tidens løb indoptaget et væld af samlinger og i 1800-tallet hele biblioteker; desuden er Universitetsbibliotekets samlingshistorie uløseligt knyttet sammen med Det Kongelige Biblioteks. Endelig har skiftende tiders behov og bibliotekspolitik medført store ændringer i Universitetsbibliotekets forhold.
 • Onsdag 25. november 2015: Julemøde, på Det Kongelige Bibliotek, Kulturarvsalen. Bibliotekar og tidl. arkivleder i Bane Danmark, Peter Heiberg, fortæller om en af dansk biblioteksvæsens pionerer: Ida Bachmann.
 • Mandag 28. september 2015: på Det Kongelige Bibliotek, Kulturarvsalen. Direktør Svend Larsen, Statsbiblioteket taler om Statsbiblioteket – fra Landsmødet i 1909 til Folkemødet 2015.
 • 4. – 6. juni 2015: studietur til London, med besøg på bl.a. biblioteket på The Royal Automobile Club i Pall Mall, University College London (UCL) med introduktion til biblioteket og dets historie og CILIP – the Chartered Institute of Library and Information Professionals (tidligere the Library Association). Deltagerne fik også en historic library walk i London centrum.
 • Torsdag 28. maj 2015: Generalforsamling og fagligt arrangement finder sted på Kulturværftet, Helsingør. Efter generalforsamlingen fortæller tidl. bibliotekschef Margrethe Haugen om visionerne for biblioteket og Kulturværftet, og om at have flere aktiviteter under samme tag i en integreret sammenhæng o.m.m.
 • Torsdag 5. februar 2015: Det Kongelige Biblioteks skatte. Direktør Erland Kolding Nielsen fortæller om skatte fra bibliotekets samlinger, hvoraf mange befinder sig i den permanente udstilling ”Skatte i Det Kongelige Bibliotek.” Hvis man ikke har besøgt denne udstilling, så er den absolut et besøg værd – både på grund af selve genstandene og på grund af den farverige opsætning af avantgarde kunstneren, Andrey Bartenev.