Werlauff prisen tildelt Nan Dahlkild og Steen Bille Larsen

Werlauff prisen uddelt 2021

På Selskabets medlemsmøde 29. november 2021 blev Nan Dahlkild og Steen Bille Larsen tildelt Selskabets Werlauffpris i form af et diplom som stor anerkendelse for deres arbejde med værket Dansk Bibliotekshistorie 2020.

Bibliotekshistorie 2020 – bd. 1 med titlen Biblioteker for de få, og bd. 2 med titlen: Biblioteker for alle – udkom i efteråret 2021 bl.a. som en markering af 100-året for den første danske bibliotekslov, der kom i 1920.

Værket fortæller om de danske biblioteker i deres mangfoldighed og dækker udviklingen fra middelalderens samlinger af håndskrifter til den digitale tidsalder med nye udfordringer. Og det behandler det samlede danske biblioteksvæsens historie – ikke opdelt på de faglige og videnskabelige biblioteker og folkebibliotekerne, men netop det samlede og det samarbejdende danske biblioteksvæsen – et af værkets meget stærke elementer.

Værket beskriver en vigtig del af dansk kultur og giver en samlet fremstilling af en institutionstype og et kulturbevarings- og kulturformidlende arbejde, som er og har været en vigtig del af demokrati, oplysning og uddannelse i Danmark. Værket er en guldgrube for personer, der ønsker at undersøge og arbejde med dansk bibliotekshistorie.

Nan Dahlkild og Steen Bille Larsen, der begge er medlemmer af Dansk Bibliotekshistorisk Selskabs styrelse – satte sig for – stærkt støttet af Dansk Bibliotekshistorisk Selskab – at forestå arbejdet med værket, både som projektledere og som redaktører – og i samarbejde med værkets øvrige forfattere også at bidrage som forfattere.

Biblioteksverdenen og litteraturens verden har udtrykt stor ros til værket. De har forestået det store arbejde, der gør, at vi kan tage på en tidsrejse gennem de danske bibliotekers historie fra Saxo til nutiden – fra videnshaller til mødesteder – fra eksklusive samlinger for de få til nutidens biblioteker og kulturcentre for de mange.

De har gravet i kilder, organiseret stoffet, styret projektet og forfatterteamet. De har overholdt tidsfrister på trods af vanskeligheder undervejs. Og de har formidlet stoffet, som er omfangsrigt og solidt underbygget – og alligevel i et lettilgængeligt sprog.

På baggrund af dette – og med reference til fundatsen i Werlauff prisen, der kan ”…tildeles forfattere til et nyligt offentliggjort arbejde af høj kvalitet, som falder inden for Selskabets formålsparagraf…”  og med Weekendavisens anmelders ord: ”…Det sprænglærde, gennemillustrerede og billedskønne bogværk vidner også om, at der trods alt er masser af læselyst tilbage, og skulle man få lyst til at kaste sig over det, så rummer det snart sagt alt, hvad der er værd at vide om bibliotekernes omskiftelige verden…”  har Selskabets øvrige styrelsesmedlemmer besluttet at tildele Steen Bille Larsen og Nan Dahlkild Werlauff prisen.

Bente Kaspersen

 

Udgivet i Velkommen.