Sommerhilsen 2021 – status og generalforsamling

Kære medlemmer af Bibliotekshistorisk Selskab

Sommeren er over os – egentlig føles det nok som at den pludselig er kommet:  efter nogle kølige forårsmåneder har solen bare braget igennem her i juni måned. Og aktivitetsniveauet stiger støt, så der efterhånden bliver skrevet mere ind i kalenderen – noget som har været næsten umuligt i det seneste 1½ år på grund af corona-restriktionerne.

Restriktionerne har også haft stor indflydelse på aktiviteterne i Bibliotekshistorisk Selskab. Der har ikke været afholdt arrangementer i 2020, og heller ikke i første halvår af 2021. Dels har vi skullet tage hensyn til restriktionerne, og dels har vi antaget, at mange ikke ville bevæge sig for meget ud – endelig har det været umuligt at booke lokaler.

Men alt tyder på, at forholdene letter, og vi vover at indkalde til arrangement efter sommerferien: Selskabets generalforsamling mandag 13. september. Det faglige arrangement bliver et foredrag af Jan P. Jessen, der vil fortælle om Dansk biblioteksvæsen i det tyske Sønderjylland mellem 1864 og Genforeningen. Sæt allerede nu X i kalenderen. Tid og sted samt mere om de praktiske forhold udmeldes senere.

Iflg. vedtægterne skal generalforsamlingen afholdes i april kvartal, men corona-restriktionerne har bevirket, at der ikke blev afholdt generalforsamling i 2020, og at det i 2021 er skubbet til september.

Men der er blevet arbejdet ”bag ved linjerne”: Bibliotekshistorie nr. 14 er udkommet og sendt til de medlemmer, som ønsker af få den i papirudgave. Den elektroniske udgave er lagt på Selskabets hjemmeside.

Med denne opdatering ønskes alle Selskabets medlemmer en rigtig god sommer – og vi glæder os til mange gensyn fremover, først og fremmest til generalforsamlingen 13. september.

Styrelsen for Dansk Bibliotekshistorisk Selskab

Bente Kaspersen / formand

Udgivet i Velkommen.