Styrelsen

  • Bente Kaspersen, formand og redaktør af Bib-Hist: bentek@mail123.dk
  • Bertil Dorch, næstformand: bfd@bib.sdu.dk
  • Søren Carlsen, kasserer og sekretær: sca@dethulehus.dk Tlf: 51 92 55 72
  • Anders Toftgaard: atof@kb.dk
  • Steen Bille Larsen, redaktør af Bibliotekshistorie: sbl@billelar.dk
  • Nan Dahlkild: cwn520@hum.ku.dk
  • Mogens Kragsig Jensen: mogens.k@bib.sdu.dk

Suppleanter:

  • Hans Michelsen: hansmi@roskilde.dk
  • Henning P. Nielsen: henningpnielsen@gmail.com
  • Michel Steen Hansen: msh@db.dk

Selskabets ordinære generalforsamling afholdes i årets 2. kvartal

Selskabets CVR-nr.: 31227933

Selskabets konto hos Danske Bank: Reg.nr.: 1551 og kontonr.: 1785141