Medlemsservice

Indmeldelse:
Indmeldelse sker ved henvendelse til kassereren: Søren Carlsen, mail: sca@dethulehus.dk

Ved medlemskab som institution bedes oplyst:
Institutionens navn og en kontaktperson, institutionens adresse, telefonnummer, email-adresse og EAN-lokationsnummer.

Ved medlemskab som personligt medlem bedes oplyst:
Navn, adresse, email-adresse og gerne telefonnummer.

Efter kontakt om medlemskab sender kassereren en opkrævning, og kontingentet overføres via netbank til den angivne konto. Medlemsskabet træder i kraft når kontingentet er betalt.

Kontingentsatser:

  • Institutioner: 400 kr.
  • Personlige medlemmer kan vælge mellem 2 satser:

200 kr. hvor man får Bibliotekshistorie tilsendt – eller

125 kr. hvor Bibliotekshistorie kan tilgås digitalt – kan dog efter aftale udleveres ved et af Selskabets arrangementer