Velkommen til Dansk Bibliotekshistorisk Selskab

Nyeste aktiviteter her på siden:

Studietur til Oslo 21.-23. september 2023 - Studietur til Oslo, program og tilmelding - Dansk Bibliotekshistorisk Selskab
Ekstraordinær generalforsamling 2022, opslag og resultat - På den ordinære generalforsamling 21. april 2022 var 2 bestyrelsesposter…
Ordinær generalforsamling 21. april 2022, referat - Generalforsamling 2022 referat

Velkommen til Dansk Bibliotekshistorisk Selskab

Nye biblioteker, digitale biblioteker, gamle biblioteker, informationsspredning, sjældne samlinger, internettet. Det hele er os, fordi Bibliotekshistorisk Selskab har til formål:

  • At udbrede kendskabet til og interessen for bibliotekernes og informationsspredningens historie med særligt henblik på danske forhold.
  • At fremme bibliotekshistorisk forskning
  • At tilskynde til indsamling og bevaring af bibliotekshistorisk materiale og dokumentere informationsspredningens historie.

Læs også vores introduktionsfolder her:
http://www.bibliotekshistoriskselskab.dk/wp-content/uploads/2019/06/FOLDER.pdf