Dansk Bibliotekshistorisk Selskab

Arrangementskalender  

"Lad i det hele taget Bogsamlings-
arbejdet blive overladt til dem,
der føler Kaldet og ikke til dem,
der føler Trang til et Embede"

Rasmus P. Nielsen, 1911

Publikationer
Medlemsservice
BibHist
Bestyrelsen
Links
Publikationsstøtte
Vedtægter
Henvendelser vedrørende websitet kan ske til Bente Kaspersen